Samurai

Anata wa taiyo
Anata wa hikari

Anata wa yoru o shihai suru ai
Anata wa watashi no sasae
Anata wa taiyo

Anata wa hikari
Anata wa yoru o shihai suru ai
Anata wa watashi no sasae
Anata wa taiyo

Anata wa taiyo
Anata wa hikari
Anata wa yoru o shihai suru ai
Anata wa watashi ni chikara o ataeru
Anata wa watashi no mamottekureru
Anata wa itsukushimi
Anata wa taiyo


You are (the) sun.
You are (the) light.

You are the love who controls the night.
You are my support.
You are (the) sun.

You are (the) light.
You are the love who controls the night.
You are my support.
You are (the) sun.

You are (the) sun.
You are (the) light.
You are the love who controls the night.
You give me power.
You protect me.
You are my love
You are (the) sun..

Juno Reactor

2 thoughts on “Samurai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *